Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Vložte svůj text...Pravidla soutěže

Na této stránce bychom vás rádi seznámili s podmínkami naší soutěže a informacemi o zpracování osobních údajů. Důležitým obsahem je zejména seznam formálních požadavků, které musí splňovat soutěžní příspěvky (videa). Abychom vás vůbec mohli do soutěže zařadit, potřebujeme od vás především oprávnění pracovat s dílem, které nám posíláte. Všechny podrobnosti se dočtete v následujících řádcích.

1. Účast v soutěži

 1. Soutěže se můžete účastnit, pokud jste aktivním studentem vysoké školy nebo univerzity v prezenční formě studia. Účastnit se můžete jako 3-4 členné týmy. V případě týmu musí být všichni jeho členové ze stejné vysoké školy nebo univerzity.
 2. Každý soutěžní příspěvek můžete do soutěže přihlásit prostřednictvím on-line formuláře, který najdete ZDE. Spolu s příspěvkem nám v přihlašovacím formuláři vyplňte informace o vás a vaší škole. Odpovídáte nám za to, že osoby, které přihlašujete vám s jejich uvedením a použitým obsahem dali souhlas.
 3. Příspěvky lze přihlašovat od 4. 3. 2024 do 30. 4. 2024.
 4. Přijetí přihlášky vám potvrdíme na e-mail, který jste v přihlášce uvedli.
 5. Pokud příspěvek zveřejníte sami ještě před jeho uvedením na Youtube kanál máme právo soutěžní příspěvek odmítnout nebo ze soutěže vyřadit.
 6. Na účast v soutěži není právní nárok.

2. Soutěžní příspěvky

 1. Soutěžním příspěvkem je:
  1. Video – kratší než 5 minut
  2. Prezentace PowerPoint – kratší než 10 slidů
  3. Textový soubor – kratší než 4 normostrany vyexportované do formátu PDF
 1. Ve formě (podobě) videa nejste nijak limitováni:
  1. Může se jednat o krátkometrážní film, prezentaci, reklamu,…
  2. Video může být hrané i animované.
  3. Obsah může být předáván vážnou i vtipnou formou.
 2. Příspěvek nám prosím dodejte, pokud možno, v co nejvyšší kvalitě. Tento požadavek ovšem neznamená, že je nezbytné jej pořizovat nebo zpracovávat s využitím profesionální techniky. O případném vítězství by měly rozhodovat zejména nápady a nosné myšlenky videí, nikoliv jejich technická kvalita.
 3. Obsah videa nesmí:
  1. být v rozporu s právním řádem ČR, případně s obecně přijímanými pravidly společenské morálky;
  2. prezentovat vulgární obsah, násilí či sex;
  3. prezentovat rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah;
  4. prezentovat obsah, který by jakýmkoliv způsobem mohl poškozovat dobré jméno pořadatele, osob účinkujících ve videu, ostatních účastníků soutěže, školy účastníka soutěže nebo dalších právnických a fyzických osob (např.: nelze uvádět názvy konkrétních firem v souvislosti s aktivitami poškozujícími životní prostředí).

3. Výhry a výběr vítěze

 1. Po ukončení období pro přihlašování příspěvků budou dne 31. 5. 2024 zveřejněny přijaté příspěvky na webových stránkách Asociace korporátních ombudsmanů.
 2. Soutěžíme ve třech kategoriích:
  1. Případová studie 1 (zadavatel Filipa a.s.): vítězem je příspěvek, který získá nejvíce hlasů odborných porotců z řad organizátora. Ceny získávají první tři místa.
  2. Případová studie 2 (zadavatel Pivovary Staropramen s.r.o.): vítězem je příspěvek, který získá nejvíce hlasů odborných porotců z řad organizátora. Ceny získávají první tři místa.
  3. Případová studie 3 (zadavatel Mondelēz International): vítězem je příspěvek, který získá nejvíce hlasů odborných porotců z řad organizátora. Ceny získávají první tři místa.
 3. Vítěze kontaktujeme prostřednictvím e-mailu a také je zveřejníme na tomto webu a sociálních sítích organizátora. Vyhlášení výsledků bude uskutečněno dne 12. 6. 2024.
 4. Předání výher proběhne na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Datum předání 12. 6. 2024. Pokud se výherce nebude moci účastnit předání osobně, budou výhry zaslány na adresu jeho/její školy. V případě zaslání nenese pořadatel odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu zásilky během přepravy (pořadatel nemá jakoukoliv povinnost poškození nebo ztrátu výherci kompenzovat).

*Výběr předmětů je v režii pořadatele soutěže

4. Autorská práva (licence)

 1. Příspěvek (dílo), který nám dodáte, nesmí porušovat nebo zasahovat do práv (například autorských, osobnostních) třetích osob. Odpovídáte za to, že k příspěvku máte autorská práva, která nám můžete poskytnout v šíři, kterou popisujeme níže.
 2. Pokud se nedomluvíme jinak (například v osobní komunikaci), platí tato pravidla:
  1. Udělujete nám nevýhradní licenci. To znamená, že dílo můžete i nadále používat vy, škola, média nebo další osoby, kterým to umožníte.
  2. Dílo můžeme používat online i offline způsobem.
  3. Dílo můžeme podlicencovat.
  4. Dílo můžeme upravit, ale pouze přiměřeně, pro účely soutěže, její prezentace a propagaci našich aktivit. To znamená, že do něj nebudeme zasahovat nepřiměřeným způsobem, ale můžeme ho například zmenšit/zvětšit, doplnit o popisky, přiměřené grafické prvky, spojit s jinými díly, použít pouze jeho část a podobně.
  5. Stejné oprávnění k úpravě, jako popisujeme v předchozím bodě, má i osoba, které udělíme podlicenci (viz bod b).
  6. Dílo smíme používat bez časového, množstevního a územního omezení.
  7. U díla budeme uvádět jméno autora, pokud je to v rámci použití možné a obvyklé (například na výstavách, konferencích atd.).
 3. Licenci nám udělujete bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu (tedy licence je bezúplatná).
 4. Dílo máme právo, nikoliv povinnost použít.

5. Zpracování osobních údajů

 1. Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní potřebujeme některé vaše osobní údaje.
 2. Jsou to ty, které nám sdělíte při přihlašování příspěvku, hlavně prostřednictvím formuláře nebo e-mailu. Jedná se zejména o: jméno, příjmení, údaje o škole, e-mail a údaje o příspěvku.
 3. Tyto údaje můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nemůžeme zařadit do soutěže a předat výhru. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, ze soutěže a případného předání výhry, vás budeme muset vyloučit.
 4. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherců 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění našich povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění našich zákonných povinností (zejména účetních a daňových).
 5. V případě, že nám dáte při předávání výhry souhlas, budeme zpracovávat fotografie/záznam z předání, a to na základě vašeho souhlasu, který je také zcela dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. Takové zpracování bude probíhat pro účely online propagace nejdéle po dobu 3 let od konání soutěže, na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook, Instagram, TikTok a Youtube.
 6. Příspěvky můžeme použít k propagaci soutěže na sociálních sítích (například Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) v souladu s jejich podmínkami.
 7. Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Pokud používáme platformy, které jsou mimo Evropskou unii, pracujeme s nimi v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR.
 8. Nemáme jmenovaného pověřence a nedochází u nás k profilování nebo automatizovanému rozhodování.
 9. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

6. Závěr

 1. Vyhrazujeme si právo na změnu soutěžních podmínek. Jakákoliv změna bude vyhlášena na našem webu.

V Praze, dne 4. 3. 2024