SLUŽBY

Činnost asociace  • Zprostředkovává setkávání členů s cílem výměny a sdílení zkušeností, vytváří metodiky a předává informace od jednotlivých členů.
  • Koordinuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů. 
  • Pořádá přednášky, semináře, školení – zejména v oblastech pracovního práva, komunikace a kultivace vystupování, posilování profesní a odborné úrovně.
  • Poskytuje konzultace a poradenství.
  • Podporuje profesionální komunikaci, zprostředkovává mediátorské kurzy, konzultace osobního rozvoje apod.
  • Podílí se na tvorbě společné platformy pro institut ombudsmana.
  • Zajišťuje propagaci svých aktivit, publikační a osvětovou činnost.