ASOCIACE KORPORÁTNÍCH OMBUDSMANŮ

O asociaci

Asociace vznikla v roce 2021 s cílem sdružovat ochránce práv zaměstnanců a vést dialog o významu ombudsmanů v českém korporátním prostředí.

Aktuality

Informujeme vás o aktivitách, které připravujeme a do kterých se může pod hlavičkou asociace zapojit také vaše společnost.

Poradenství

Chcete ve své společnosti zřídit pozici korporátního ombudsmana a nevíte, jak na to? Poradíme vám a provedeme celým procesem.

Sdílení zkušeností

Cílem asociace je sdružovat korporátní firmy, které spolu sdílejí zkušenosti a podporují se při řešení  pracovně-právních témat.

Analýza prostředí

Zjistíme potřeby vaší společnosti, provedeme monitoring výchozího stavu a navrhneme doporučení pro další směřování.

Kdo je korporátní ombudsman

Ombudsman pro zaměstnance nebo také ochránce práv zaměstnanců je nezávislá osoba pověřená k řešení stížností, žádostí a podnětů od zaměstnanců. Řeší širokou škálu témat od neshod v komunikaci přes diskriminaci a šikanu až po porušení předpisů a pravidel. Jeho přítomnost na pracovišti ve svém důsledku zvyšuje spokojenost zaměstnanců, přispívá k vyšší produktivitě a rozvoji firemní kultury. 

Posuneme vaši firmu dál